oefentherapie mensendieck

Maak nu een afspraak voor Oefentherapie Mensendieck

Werkdagen

Maandag

08.00 – 18.00

Dinsdag

08.00 – 18.00

Woensdag

08.00 – 18.00

Donderdag

08.00 – 18.00

Vrijdag

08.00 – 18.00

Zaterdag

08.00 – 14.00

Maak een afspraak

Oefentherapie bij klachten aan houdings- en bewegingsapparaat

Oefentherapie bij klachten aan houdings- en bewegingsapparaat
Het schiet weer eens in uw rug. Nekpijn die maar terug blijft komen. Na een dag werken bent u helemaal ‘op’, terwijl u voornamelijk ‘alleen maar’ achter de computer heeft gezeten.

Hoe vaak denkt u niet: ‘Ach vervelend, maar het trekt wel weer weg’. Of: ‘Tja, daar is toch niets aan te doen’. Wanneer u wel op zoek ging naar een oplossing dan bleek het moeilijk om de klachten goed te duiden, laat staan deze weg te nemen. U vraagt zich nu af hoe u van uw klacht af kunt komen. De oefentherapeut kan een structurele oplossing bieden voor uw klachten. Hieronder leest u wat een oefentherapeut voor u kan betekenen.

Behandeling op maat
Oefentherapie, gegeven door een oefentherapeut, kan de oplossing voor u zijn. De oefentherapeut is een paramedicus die expert is in houding en beweging. Voor uw klachten wordt een passende behandeling uitgestippeld waarbij rekening wordt gehouden met uw dagelijkse activiteiten.

Persoonlijke coaching
De oefentherapeut behandeld uw klachten en adviseert. Daarnaast is de oefentherapeut uw persoonlijke coach. Samen werkt u aan verbetering van uw houding en uw bewegingspatroon. Hierbij wordt u gestimuleerd om zelf na te denken over oplossingen. Aanpassingen in uw houding en bewegingspatroon maakt u hierdoor makkelijker eigen.

De voordelen van oefentherapie
Bukken, tillen, zitten, lopen… we doen het allemaal. Het zijn dagelijkse activiteiten waar we eigenlijk nooit bij stilstaan. Oefentherapie maakt u bewuster van alledaagse verrichtingen. Door het verbeteren van eenvoudige bewegingen die u vaak maakt, zijn klachten vaak al flink terug te dringen. Juist die bewegingen vormen een groot onderdeel van uw leven. De oefentherapeut richt zich op het verminderen en wegnemen van uw klachten. Tijdens uw behandeling krijgt u advies hoe u klachten in de toekomst kunt voorkomen. U leert bewegen met een juiste belasting van gewrichten en spieren. Ook verbetert u uw houding en ontdekt u een optimale manier van bewegen.

Bewezen effectief
Voor een juiste behandeling is een prettige band tussen u en uw oefentherapeut noodzakelijk. Hij of zij zal zich inleven in uw manier van bewegen. Samen analyseert u uw bewegingsgedrag en ontdekt u andere – gezondere – manieren van bewegen. Bewegingsoefeningen sluiten zoveel mogelijk aan op uw activiteiten in het dagelijkse leven. Deze aanpak maakt de behandeling niet alleen laagdrempelig, maar ook effectief. Oefentherapie geeft grip en controle op uw dagelijkse houding en bewegingen, dankzij inzicht in uw eigen activiteiten en door de training die aansluit op uw levensstijl.

De oefentherapeut behandelt:
– Hoofdpijn en spanningsklachten
– Arbeid gerelateerde klachten
– Rug- en bekkenklachten
– Arm-, nek- en schouderklachten
– Ademhalingsklachten
– Motorische klachten
– Incontinentie klachten
– Heup-, knie- en voetklachten
– Chronische aandoeningen
– Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat

Een kleine stap, groot plezier
Samen met uw oefentherapeut maakt u een plan om van uw klachten af te komen en nieuwe klachten te voorkomen. Beter worden in bewegen: daar is maar een kleine stap voor nodig. Blijf daarom niet met uw klachten zitten, maar spreek af met een oefentherapeut!

Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met spannings- of stressgerelateerde klachten of onbegrepen pijnklachten.

De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijke- als psychische aard zijn of een combinatie daarvan. Er is sprake van psychosomatische klachten als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke/psychische belasting en de draagkracht van een persoon.

Mogelijk ervaart u dat u meer prikkelbaar en gespannen bent of meer last hebt van vermoeidheid en pijn.

Deze lichamelijke klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • Hoog ervaren werkdruk
 • Conflicten
  Emotionele gebeurtenissen
 • Relationele problemen
 • Verlies van dierbaren
 • Ernstige ziekteprocessen

Wanneer deze gebeurtenissen langere tijd bestaan kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en psychosomatische klachten kunnen ontstaan.

Psychosomatische klachten uiten zich in lichamelijke klachten zoals o.a.:

 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Spier- en gewrichtspijn
 • Hoofdpijn, nek- en rugklachten
 • Benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • Maag- en buikklachten
 • Verminderde weerstand
 • (Chronische) onbegrepen pijnklachten


Psychische klachten zoals o.a.:

 • Algeheel gevoel van onbehagen
 • Lusteloos zijn
  Prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Slecht slapen of te veel slapen
 • Somber zijn, veel piekeren
 • Angstig en onzeker zijn
 • Niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • Overmatig eten, alcohol, roken en medicijngebruik
 • Geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan


HOE KOMT U WEER IN BALANS?
De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.

Deze fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociale model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen,. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van een realtaie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid.

Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet verwacht in het herstel en veranderingsproces.

HET DOEL VAN DE THERAPIE KAN ZIJN:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klachten en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van spanning bij het ademen.
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaasbewustwording.
 • Het aanvoelen van en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed worden.

SAMENWERKING MET DESKUNDIGEN
Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundingen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.

Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Het op elkaar afstemmen van behandeplannen vergroot immers de kans op sneller herstel.

Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met spannings- of stressgerelateerde klachten of onbegrepen pijnklachten.

De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijke- als psychische aard zijn of een combinatie daarvan. Er is sprake van psychosomatische klachten als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke/psychische belasting en de draagkracht van een persoon.

Mogelijk ervaart u dat u meer prikkelbaar en gespannen bent of meer last hebt van vermoeidheid en pijn.

Deze lichamelijke klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • Hoog ervaren werkdruk
 • Conflicten
  Emotionele gebeurtenissen
 • Relationele problemen
 • Verlies van dierbaren
 • Ernstige ziekteprocessen

Wanneer deze gebeurtenissen langere tijd bestaan kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en psychosomatische klachten kunnen ontstaan.

Psychosomatische klachten uiten zich in lichamelijke klachten zoals o.a.:

 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Spier- en gewrichtspijn
 • Hoofdpijn, nek- en rugklachten
 • Benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • Maag- en buikklachten
 • Verminderde weerstand
 • (Chronische) onbegrepen pijnklachten


Psychische klachten zoals o.a.:

 • Algeheel gevoel van onbehagen
 • Lusteloos zijn
  Prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Slecht slapen of te veel slapen
 • Somber zijn, veel piekeren
 • Angstig en onzeker zijn
 • Niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • Overmatig eten, alcohol, roken en medicijngebruik
 • Geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan


HOE KOMT U WEER IN BALANS?
De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.

Deze fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociale model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen,. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van een realtaie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid.

Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet verwacht in het herstel en veranderingsproces.

HET DOEL VAN DE THERAPIE KAN ZIJN:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klachten en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van spanning bij het ademen.
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaasbewustwording.
 • Het aanvoelen van en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed worden.

SAMENWERKING MET DESKUNDIGEN
Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundingen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.

Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Het op elkaar afstemmen van behandeplannen vergroot immers de kans op sneller herstel.