Spierkrampen

03-02-2020

Spierkrampen worden door diverse omstandigheden uitgelokt: van zwangerschap tot vochttekort. Meestal is het onschuldig. Ingewikkelder zijn de zogenaamde diffuse krampen, krampen die moeilijk te lokaliseren zijn, en daar gaat vaak een serieus probleem achter schuil.

 

Gelokaliseerde krampen zijn goedaardig
Een kramp kan men definiëren als een plotselinge samentrekking van een deel van een spier of van een volledige spier en die pijnlijk, ongewild en van voorbijgaande aard is. De kramp duurt over het algemeen tussen enkele seconden en enkele minuten.

Krampen treden het vaaks op in de kuit en gaan weg bij het rekken van de spier. Ze ontstaan bij inspanningen bij sporters, maar soms ook in rusttoestand en vaak 's nachts.

Meestal komen ze op een heel specifieke plaats voor en zijn ze geïsoleerd. In dat geval ligt er geen ziekte aan de basis.

 

Oorzaken van krampen?
De gebeurtenissen die krampen kunnen uitlokken zijn heel uiteenlopend:

 1. Een zwangerschap.
 2. Het nemen van de pil.
 3. Vermoeidheid.
 4. Sportbeoefening (vooral zwemmen).
 5. Dehydratatie met verlies van zout (hevig zweten, warmteaanvallen, braken, diarree).
 6. Koude.
 7. Bepaalde houdingen.
 8. Nierdialyse.
 9. Bepaalde geneesmiddelen, vooral de anti-acetylcholines - deze worden voorgeschreven bij myasthenie (spierzwakte), en alle geneesmiddelen die het evenwicht van de ionen natrium en kalium
 10. Veranderen (laxeermiddelen, diuretica, corticoïden).
 11. Overmatig gebruik van stimulerende middelen (koffie, thee).
 12. Drugsverslaving...

 

Diffuse krampen
Soms zijn krampen diffuus en gaan ze gepaard met andere symptomen. In dat geval kan er een ernstige neuromusculaire ziekte of een aandoening van de spiervezel achter schuilgaan. Dan is een precieze diagnose noodzakelijk, wat soms bijkomende onderzoeken vereist, zoals een elektromyogram.

Na uitsluiting van de boven opgesomde oorzaken kan de oorzaak worden gezocht op endocrien vlak, meer bepaald bij de schildklier. Het kan ook gaan om een ziekte van de motorneuronen, zoals amyotrofische laterale sclerose, maar er bestaan er ook nog heel wat andere (spinale amyotrofie, syndroom van Kennedy, postpolio syndroom...).

Bij krampen die uitsluitend bij inspanningen optreden en die leiden tot een intolerantie voor inspanningen, zal de diagnose eerder bij een metabolische myopathie liggen (abnormaal hoog gehalte aan melkzuur, ophoping van spiersuiker in de spier, enz.).

Tot besluit: de klassieke krampen hebben niets te maken met een of andere ziekte, maar hangen gewoonweg samen met bepaalde gebeurtenissen in het dagelijkse leven. Bij diffuse krampen die niet exact gelokaliseerd zijn daarentegen moet u een arts raadplegen om de precieze oorzaak te achterhalen. Ze kunnen wijzen op een ernstige onderliggende ziekte.